OkutanHaber.com çalışma arkadaşları arıyor... 

İşin Tanımı:

OkutanHaber.com bünyesinde yer alan haberlerin güncellenmesi, düzenlenmesi ve geliştirilmesi, haber kaynaklarından gündemi takip ederek haberin görsel malzemelerle desteklenip etkili ve ilgi uyandırıcı şekilde sunulması, haber takibinin yapılması, mevcut içeriklerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla yaratıcı fikirler üretilmesini gerçekleştirmek üzere görevlendirilecek İnternet Haber Editörü aranmaktadır.

İstanilen Özelikler:

  • Bilgisayar kullanmasını bilen,
  • Orta seviyede PhotoShop kullanmasını bilen,
  • Türkçe dil kurallarına hakim ve internet haber dilini bilen,
  • Öğrenmeye istekli.

Eğer yukarıdaki istenilen özeliklere sahip ve iş başvurusnda bulunmak istiyorsanız, kendiniz hakkında kısa ve öz bilgi ile birlikte bir adet fotoğrafı okutan@live.com adrsine mail olarak gönderin.

OkutanHaber.com